آدرس: تهران- شهرک غرب- بلوار فرحزادی- خیابان ارغوان غربی- انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، صندوق پستی: ۴۷۴۱-۱۹۳۹۵ (کد پستی ۱۹۸۱۶۱۹۵۷۳ )

تلفن:۰۲۱۲۲۰۶۴۸۶۴

رایانامه: info@innofood.ir