شرکت آرا پژوهش

شرکت آرا پژوهش

Ara Research Co

 

مدیر عامل

دکتر سید عباس شاهمرادی

 
 

 

سال تاسیس: 1377

حوزه فعالیت: نانو تکنولوژی

محل استقرار: شهر پردیس

شماره تماس:

۷۶۲۵۰۱۲۲۴

۷۶۲۵۰۱۲۳۱

پست الکترونیکی:

info@innofood.ir

 

حوزه فعالیت شرکت: طراحی و ساخت تجهیزات تصویربرداری

در مقیاس نانو یا طراحی و ساخت تجهیزات نانو فناوری


خدمات شرکت:

  1. طراحی و ساخت میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
  2. طراحی و ساخت میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
 
شرکت آرا پژوهش