شرکت ارکان ارا تجارت البرز

شرکت ارکان آرا تجارت البرز

Arkan ara tejarat alborz Co.

 

مدیر عامل

حسان زین العابدینی رفیع

 
 

 

سال تاسیس:1386

حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی

محل استقرار: شهر پردیس

شماره تماس:

۷۶۲۵۰۱۲۲۴

۷۶۲۵۰۱۲۳۱

پست الکترونیکی:

info@innofood.ir

 

 

حوزه فعالیت شرکت: تجهیزات پزشکی


خدمات شرکت:

تولید دستگاه های نوار قلب

شرکت ارکان آرا تجارت البرز