شرکت آریا طب فیروز

شرکت آریا طب فیروز

Arya Teb Firouz Co
 

مدیر عامل

بهروز سبک دست

 
 

 

سال تاسیس: 1391

حوزه فعالیت:تجهیزات پزشکی

محل استقرار: شهر پردیس

شماره تماس:

۷۶۲۵۰۱۲۲۴

۷۶۲۵۰۱۲۳۱

پست الکترونیکی:

info@innofood.ir

 

 

حوزه فعالیت شرکت:  تجهیزات پزشکی


خدمات شرکت:

محصول فعلی: طراحی و ساخت دستگاه همودیالیز
ATF1022

محصولات سالآینده: ATF1022- MODEL2017 محصول
مدرن ATF2022 با قابلیت دیالیز

شرکت آریا طب فیروز