نیازهای فناورانه مرتبط با حوزه امنیت غذایی

نیازهای فناورانه آن دسته از نیازها هستند که اغلب متعلق به شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ هستند و با رفع آن سعی در بهبود فرآیندها، پایین آوردن هزینه‌های تولید و بالابردن سرعت تولید محصول دارند، در حال حاضر با توجه به سرعت تغییراتی که در دنیا وجود دارد دسترسی به دانش روز نیازمند استفاده از راهکارهای نوآوری باز می‌باشد تا بتوان با هم‌افزایی و تجمیع توانمندی‌ها هر چه سریعتر نوآوری‌ها و فناوری‌ها نوین دسترسی پیدا کرده و با این روش ماندگاری کسب و کار خود را تضمین نمیایند.

از همین رو شرکت فن‌بازار بین‌الملل ایرانیان به عنوان دبیرخانه مرکزی امنیت غذایی کشور در محل پارک فناوری پردیس با همکاری با سازمان‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ مرتبط با حوزه امنیت غذایی قصد دارد این نیازها را تجمیع و در اختیار اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور جهت رفع قرار دهد.

این فعالیت می‌تواند هزینه‌های رفع را برای صاحبین نیاز به طرز قابل ملاحظه‌ای پایین بیاورد و از طرفی دیگر به اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور جهت داده تا بر روی نیازهای واقعی کشور در این حوزه فعالیت نمایند و از طرفی از موازی کاری در سازمان‌ها و شرکت‌های صاحبین نیاز و شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها به عنوان رفع کننده جلوگیری شود.

از همین رو سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ مرتبط فعالیت با حوزه امنیت غذایی می‌توانند به صورت مستمر در طی سال نیازهای فناورانه خود را در اختیار دبیرخانه دائم نوآوری‌های امنیت غذایی قرار دهند تا این دبیرخانه با دسترسی مناسبی که به اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور دارد در رفع این نیازها با راهکارهای مختلف و ابزارهایی که در اختیار دارد به رفع این مشکلات کمک نماید.

شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌هایی هم که در حوزه امنیت غذایی محصول یا ایده‌ای را دارند می‌توانند با ارسال توانمندی خود از طریق سایت دبیرخانه نوآوری‌های امنیت غذایی طبق نیازهای معرفی شده یا خارج از این نیازها در غالب توانمندی جهت برقراری ارتباط با صاحبین نیاز و صنایع مرتبط اطلاعات و راه های ارتباطی خود را ارسال نمایند.

نیاز حوزه بذر با اولویت صیفی، سبزی و دانه‌های روغنی

تولید بذر‌ با استفاده از روش‌های نوین

پرورش ماهی در قفس

فناوری‌های مرتبط با توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس‌های دریایی

گلخانه‌های عمودی و هیدروپونیک