واحدهای فعال در مرکز رشد

ردیف نام هسته فناور/شرکت مدیر هسته فناور/شرکت
۱ کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره گندم، آرد و نان دکتر علیرضا کریمی
۲ شرکت دانش بنیان عطر و طعم مگنولیا دکتر برکتین
۳ شرکت پادمیرا مهر پاسارگاد سید محمد جواهریان
۴ هسته فناور ویستا سلامت پارس حسن فخزایی راد
۵ شرکت مانا دانش پاسارگاد خانم فرنوش مرادی
۶ هسته فناور سلامت آزمونان فرا علمی دکتر جزایری
۷ گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام مهدی امینی
۸ گروه صنایع غذایی نامی نو مهندس ثابت پی
۹ هسته فناور آفتاب گستر ایساتیس ابوالفضل عادلی میرزایی
۱۰ شرکت نمک کوهستان کویر دریا خانم باویلی