ردیف نام هسته فناور/شرکت مدیر هسته فناور/شرکت
۱ واحد دانشجویی مکسان (مرکز کاربردی سازی و سامان دهی  ایده های نو آورانه)  نماینده دانشجویان: خانم دستجردی
۲ کانون هماهنگی دانش ،صنعت و بازار ، گندم ، آرد  و نان دکتر علیرضا کریمی
۳ شرکت دانش بنیان عطر و طعم مگنولیا دکتر برکتین
۴ شرکت پادمیرا مهر پاسارگاد سید محمد جواهریان
۵ هسته فناور کنترل سی دکتر رازقی
۶ شرکت مانا دانش پاسارگاد خانم فرنوش مرادی
۷ هسته فناور سلامت آزمونان فرا علمی دکتر جزایری
۸ گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام مهدی امینی
۹ گروه صنایع غذایی نامی نو مهندس ثابت پی
۱۰ هسته فناور آفتاب گستر ایساتیس ابوالفضل عادلی میرزایی
۱۱ شرکت نمک کوهستان کویر دریا خانم باویلی
۱۲ هسته فناور بسته راز سلامت پایا احمدرضا شریعت زاده
۱۳ هسته فناور میناب مهندس حبیب ستوده
۱۴ هسته فناور سینا پرداز سلامت دکتر جلال الدین رزاز
۱۵ هسته فناور دانش گسترسلامت دکتر مرتضی عبداللهی
۱۶ هسته فناور آسان تشخیص ایران دکتر جلال الدین رزاز
۱۷ شرکت ویستا طب آرمان دکتر نسیم نادری
۱۸ شرکت صنایع در دانه مشرق زمین مهندس پیام بهتاش
۱۹ شرکت سلامت گستران آسان غذا دکتر احسان حجازی
۲۰ هسته فناور وایرکس احسان مرادی
۲۱ شرکت طعمینه سازیبا بها الدین سادات تهرانی
۲۲  هسته  فناور آرا (آسان رهش ایران ) فارمد دکتر جلال الدین رزاز
۲۳ هسته فناور کاریشن سمیه فتح آبادی
۲۴ شرکت توسعه سلامت طعام ایرانیان محمد حسین باقری
۲۵ شرکت فناوری آزمایشگاهی پارس آزمون مهدی ملک کوهی
۲۶ شرکت فریور ایرانیان(پیش رشد) مهدی فریور محسنی
۲۷ هسته فناور فاخر اندیشان محمدعلی نوروزی چناری
۲۸ شرکت ELDH علی رحمانی ، صادق غفاری